Emese Benczúr, Tina Gverovic, Radenko Milak & Roman Uranjek

*  The exhibition was supported by nka_logo_2012_rgb