Asztalos Zsolt

Asztalos Zsolt (1974) 1999-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán Dienes Gábor, majd Maurer Dóra osztályában. Közel száz hazai és nemzetközi, csoportos és egyéni kiállításon vett részt. 2013-ban a Velencei Képzőművészeti Biennálén a Kilőtték, de nem robbant fel című alkotásával képviselte Magyarországot. 2007–2010 között Derkovits Gyula-ösztöndíjban részesült, majd 2016-ban Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki. 2017-ben szerepelt a Bukaresti Biennálén, 2020-ban egyéni kiállítása nyílik a Kiscelli Múzeumban. Konceptuális művész, különféle multimediális technikákat alkalmaz; installációban, videóban, fotóban, printben, ready-made-ben gondolkozik. Munkái két fő témát ölelnek fel: a hétköznapi ember helyzetét a fogyasztói társadalomban és a múltunkhoz való viszonyt, az emlékezés relativitását vizsgálják.

 

“A múlthoz való viszonyunkat vizsgálom mind egyéni, mind társadalmi szempontból. A múlt igazi megismerése lehetetlen. Ahány jelen, annyi féle múlt, hisz a múltat mindig a jelenkor szubjektív hatása alatt írjuk. Töredékeket ismerünk, melyeket mindig az adott kor befolyásoltsága alatt komponálunk egy művé, így mondhatjuk, hogy minden kornak megvan a maga melódiája. Kiemelten foglalkoztatnak a kánon történetírási és művészettörténeti aspektusai. A kánon dinamikusan változó egység, melybe olykor bekerülnek, olykor pedig kiesnek bizonyos darabok. Így tekintek a művészettörténetre, és különös módon, rácsodálkozva tekintek a saját műalkotásaimra.” Asztalos Zsolt, 2019

Válogatott publikációk:

 

Forián Szabó Noémi: Tizenkilenc történet – A festőszakosok diplomakiállítása, Új Művészet, 1999 szeptember, 12-16. oldal

 

Art Lover: Lélekvetületek kicsiben, nagyban – Te múltad, az én jelenem, Balkon, 2006 október, 25-26. oldal

 

Bordács, Andrea: A legjobbak és legrosszabbak, Új Művészet, 2007 február, 4-5. oldal

 

Szombathy, Bálint: Emberi arcok gyára – Asztalos Zsolt: Benne, Új Művészet, 2008 március, 32-33. oldal

 

Paksi Endre Lehel: Leleplezett viszonyok- Kurátorok/művészek, Új Művészet, 2008 február, 46. oldal

 

Spengler Katalin: Művészetközpontú szemlélet, Műértő, 2009 február, 8. oldal

 

The medium of drawing – Interview with Zsolt Asztalos, Praesens, 2009 január, 18-23. oldal

 

Molnár Mária: Időben vagyunk – Asztalos Zsolt kiállítása, Új Művészet, 2009 december, 34-35. oldal

 

Rockenbuer Zoltán: Kortársunk Krisztus, Heti Válasz, 2011. április 7., 54-55. oldal

 

Baglyas Erika: „Az építkezésben hiszek”, Ozon magazin, 2011 december-január, 61-63. oldal

 

Bán András: Távmérő. Fotográfiai munkák és látásrendszerek az elmúlt ötven évből, Fotóművészet, LV. évfolyam, 2012. 3. szám, 85-97. oldal

 

Baglyas Erika: Kockázatos emberi tényezők, Műértő, 2012 február, 3. oldal

 

Sturcz János: Kilőtték, de nem robbant fel – Asztalos Zsolt kiállítása, Új Művészet, 2012. március, 38-40. oldal

 

Mélyi József: A bomba esztétikája, Élet és Irodalom, 2012. február 17., 22. oldal

 

Lóska János: Mi a magyar?, Új Művészet, 2013 október, 41-43. oldal

 

Koncz Veronika: Láthatatlan összefüggések – Beszélgetés Asztalos Zsolt képzőművésszel, Új Ember, 2013. március 31.–április 7., 23. oldal

 

Jánosi-Halász Rita: Asztalos Zsolt – Bombasztori, Flash Art, 2013 január-február, 20-21. oldal

 

Jerovetz György: Végtelen belenézés a világba – Interjú Asztalos Zsolttal és Uhl Gabriellával, Új Művészet, 2013 január, 32-35. oldal

 

Dékei Kriszta: Áthallás, feszültség, metafora – Asztalos Zsolt, Artmagazin, 2013 április, 14-18. oldal

 

Kürti Emese: A brutális szépség helyett – Asztalos Zsolt a Velencei Biennálén, Magyar Narancs, 2013. június 20., 44-45. oldal

 

Makrai Sonja: Magyarok a bombák földjén, Magyar Nemzet, 2014. január 3., 9. oldal

 

Fazakas Réka: Memento – Asztalos Zsolt köztéri installációja Vittorio Venetoban, Új Művészet, 2019 február, 52. oldal

 

György Péter: Blum, Bloom, konceptuális díj, Élet és Irodalom, MŰBÍRÁLAT – TÁRLAT – LXIII. évfolyam, 26. szám, 2019. június 28.

 

Murray, Anne: Obscurity or Notoriety? the Unknown Artist in History, www.happening.media, 2019. július 16.

Istvánkó Bea: A képek titkos oldala. Asztalos Zsolt: My Art. Új Művészet online:

https://www.ujmuveszet.hu/2020/03/a-kepek-titkos-oldala/

Sirbik Attila: Magunkat írjuk. Interjú Asztalos Zsolttal. Új Művészet online

Szilágyi Róza Tekla: Felszívódott emlékek, hiányzó információk. Asztalos Zsolt: Ismeretlen szerzők. Artmagazin online: https://www.artmagazin.hu/articles/egy_kep/fd33b928e83494d50c1d0cd6d6cf86b8

Murray, Anne: When 2+2=2: memory addition in the art of Zsolt Asztalos. Happening Media:

https://www.happening.media/category/magazine/en/article/5e4a53871a8f565d1a3fd09d/when-222-memory-addition-in-the-art-of-zsolt-asztalos

Murray, Anne: Zsolt Asztalos, Memory: An Act or Construction? CLOT Magazine:

https://www.clotmag.com/oped/zsolt-asztalos-memory-an-act-or-construction-by-anne-murray

Sirbik Attila: Emlék és élmény nélkül kiüresedünk. Új Művészet 2021/1.

Istvánkó Bea: A gondolat miniatűr emlékművei. Artmagazin 2021/2. 46–50.

Dékei Kriszta: Memoriter. Műértő 2021/6–7–8. 5.

Áfra János: Késleltetett előhívás. Asztalos Zsolt: Emlékmodellek. Új Művészet online:

https://www.ujmuveszet.hu/2021/07/kesleltetett-elohivas/