Adatkezelési tájékoztató www.molnaranigaleria.hu weboldal látogatói és felhasználói részére


Jelen adatkezelési nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a www.molnaranigaleria.hu doménnéven elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Longinvest Bt. [Molnár Ani Galéria] hírlevélére való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről.

A honlap használatával és a Hírlevél feliratkozás megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatkezelési nyilatkozat folyamatosan elérhető a www.molnanigaleria.hu oldalon.

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nem szükséges, anélkül is lehetséges bárki számára. A weboldal megtekintése és a hírlevél-funkció igénybevétele díjmentes.

 

„Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

  1. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
  2. A cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
  3.  
  4.  

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében.

 

A Molnár Ani Galéria tájékoztatja valamennyi hírlevélre feliratkozó felhasználóját a következőkről:

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége:
Longinvest Bt. [Molnár Ani Galéria]

cím: 1088, Budapest, Bródy Sándor utca 36. / Bródy Sándor utca 22.

tel.: +36 30 300 8019

email: info@molnaranigaleria.hu

A továbbiakban: “Adatkezelő”

 

Az adatkezelés célja: a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás tájékoztatás céljából, a felhasználó azonosítása, hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik ezt kifejezetten kérték, általános hírlevél küldése minden hírlevélre feliratkozó egyéb érdeklődő számára: a Galéria jövőbeni programjairól, kiállításairól vagy egyéb eseményeiről.

 

Kezelt adatok köre: hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik. A hírlevélről való leiratkozás esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat törli. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található “unsubscribe” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (info@molnaranigaleria.hu) közölt kérésére a Galéria haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törli az adatait.

 

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Galéria haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

 

Ha az érintett megítélése szerint az adatkezelő jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Amennyiben  a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: info@molnaranigaleria.hu