Asztalos Zsolt

 

 

1999-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán Dienes Gábor, majd Maurer Dóra osztályában. Közel száz hazai és nemzetközi, csoportos és egyéni kiállításon vett részt. 2013-ban a Velencei Képzőművészeti Biennálén a Kilőtték, de nem robbant fel című alkotásával képviselte Magyarországot. 2007–2010 között Derkovits Gyula-ösztöndíjban részesült, majd 2016-ban Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki. Ebben az évben rendezte meg a szentendrei Ferenczy Múzeumban Felújított emlékezet című kiállítását. 2017-ben szerepelt a Bukaresti Biennálén, 2021-ben nagyszabású egyéni kiállítása nyílt a BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtárban Emlékmodellek címmel. Konceptuális művész, különféle multimediális technikákat alkalmaz; installációban, videóban, fotóban, printben, ready-made-ben gondolkozik. Munkái két fő témát ölelnek fel: a hétköznapi ember helyzetét a fogyasztói társadalomban és a múlthoz való viszonyt, az emlékezést vizsgálják. A történelem, múlt, emlékezés és felejtés kérdésköre köré rendeződő munkái olyan, a posztmodern gondolkodásból és szemléletmódból fakadó történelem- és múlttapasztalatról tanúskodnak, amely a történelmi narratíva viszonylagosságát hangsúlyozza.

 

Asztalos a Body of Art – The Canon (2020) című sorozatában a művészettörténeti kánonba került művek reprodukcióit láttatja egyfajta minimalista konstrukcióba rendezve, hasonlóképpen a Body of Art I. című sorozathoz. A művészettörténeti kánonképzés személyes vonatkozású sorozata a My Art (2019–2020), melyet a Molnár Ani Galériában megrendezett egyéni kiállításon mutatott be a művész 2020-ban.

 

„A múlthoz való viszonyunkat vizsgálom mind egyéni, mind társadalmi szempontból. A múlt igazi megismerése lehetetlen. Ahány jelen, annyi féle múlt, hisz a múltat mindig a jelenkor szubjektív hatása alatt írjuk. Töredékeket ismerünk, melyeket mindig az adott kor befolyásoltsága alatt komponálunk egy művé, így mondhatjuk, hogy minden kornak megvan a maga melódiája. Kiemelten foglalkoztatnak a kánon történetírási és művészettörténeti aspektusai. A kánon dinamikusan változó egység, melybe olykor bekerülnek, olykor pedig kiesnek bizonyos darabok. Így tekintek a művészettörténetre, és különös módon, rácsodálkozva tekintek a saját műalkotásaimra.” 

Asztalos Zsolt, 2019

Válogatott publikációk

Forián Szabó Noémi: Tizenkilenc történet – A festőszakosok diplomakiállítása, Új Művészet, 1999 szeptember, 12-16. oldal


Art Lover: Lélekvetületek kicsiben, nagyban – Te múltad, az én jelenem, Balkon, 2006 október, 25-26. oldal


Bordács, Andrea: A legjobbak és legrosszabbak, Új Művészet, 2007 február, 4-5. oldal


Szombathy, Bálint: Emberi arcok gyára – Asztalos Zsolt: Benne, Új Művészet, 2008 március, 32-33. oldal


Paksi Endre Lehel: Leleplezett viszonyok- Kurátorok/művészek, Új Művészet, 2008 február, 46. oldal


Spengler Katalin: Művészetközpontú szemlélet, Műértő, 2009 február, 8. oldal


The medium of drawing – Interview with Zsolt Asztalos, Praesens, 2009 január, 18-23. oldal


Molnár Mária: Időben vagyunk – Asztalos Zsolt kiállítása, Új Művészet, 2009 december, 34-35. oldal


Rockenbuer Zoltán: Kortársunk Krisztus, Heti Válasz, 2011. április 7., 54-55. oldal


Baglyas Erika: „Az építkezésben hiszek”, Ozon magazin, 2011 december-január, 61-63. oldal


Bán András: Távmérő. Fotográfiai munkák és látásrendszerek az elmúlt ötven évből, Fotóművészet, LV. évfolyam, 2012. 3. szám, 85-97. oldal


Baglyas Erika: Kockázatos emberi tényezők, Műértő, 2012 február, 3. oldal


Sturcz János: Kilőtték, de nem robbant fel – Asztalos Zsolt kiállítása, Új Művészet, 2012. március, 38-40. oldal


Mélyi József: A bomba esztétikája, Élet és Irodalom, 2012. február 17., 22. oldal


Lóska János: Mi a magyar?, Új Művészet, 2013 október, 41-43. oldal

Koncz Veronika: Láthatatlan összefüggések – Beszélgetés Asztalos 

 

Zsolt képzőművésszel, Új Ember, 2013. március 31.–április 7., 23. oldal


Jánosi-Halász Rita: Asztalos Zsolt – Bombasztori, Flash Art, 2013 január-február, 20-21. oldal


Jerovetz György: Végtelen belenézés a világba – Interjú Asztalos Zsolttal és Uhl Gabriellával, Új Művészet, 2013 január, 32-35. oldal


Dékei Kriszta: Áthallás, feszültség, metafora – Asztalos Zsolt, Artmagazin, 2013 április, 14-18. oldal


Kürti Emese: A brutális szépség helyett – Asztalos Zsolt a Velencei Biennálén, Magyar Narancs, 2013. június 20., 44-45. oldal


Makrai Sonja: Magyarok a bombák földjén, Magyar Nemzet, 2014. január 3., 9. oldal


Fazakas Réka: Memento – Asztalos Zsolt köztéri installációja Vittorio Venetoban, Új Művészet, 2019 február, 52. oldal


György Péter: Blum, Bloom, konceptuális díj, Élet és Irodalom, MŰBÍRÁLAT – TÁRLAT – LXIII. évfolyam, 26. szám, 2019. június 28.


Murray, Anne: Obscurity or Notoriety? the Unknown Artist in History, www.happening.media, 2019. július 16.


Istvánkó Bea: A képek titkos oldala. Asztalos Zsolt: My Art. Új Művészet online


Sirbik Attila: Magunkat írjuk. Interjú Asztalos Zsolttal. Új Művészet online


Szilágyi Róza Tekla: Felszívódott emlékek, hiányzó információk. 

Asztalos Zsolt: Ismeretlen szerzők. Artmagazin online


Murray, Anne: When 2+2=2: memory addition in the art of Zsolt Asztalos. Happening Media:


Murray, Anne: Zsolt Asztalos, Memory: An Act or Construction? CLOT Magazine


Sirbik Attila: Emlék és élmény nélkül kiüresedünk. Új Művészet 2021/1.

I

stvánkó Bea: A gondolat miniatűr emlékművei. Artmagazin 2021/2. 46–50.


Dékei Kriszta: Memoriter. Műértő 2021/6–7–8. 5.

Áfra János: Késleltetett előhívás. Asztalos Zsolt: Emlékmodellek. Új Művészet online


Nicole Buesing &Heiko Klaas: Hello again and goodbye ,DAREmag online, 2022/5