Bernáth Dániel


Bernáth Dániel (1990) Debrecenben született, 2014-ben diplomázott a Képzőművészeti Egyetem festő szakán. 2014-ben elnyerte a Gruber Béla-díjat, 2015-ben pedig az Essl Művészeti Díjat. 2017-ben rezidencia programon vett részt Krems-ben. 2020-ban Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjban részesül. Rendszeresen állít ki csoportos, illetve egyéni kiállításokon, hazai és külföldi művészeti rendezvényeken egyaránt.

“A kép mint tárgy és idea, történeti és absztrakt képződmény foglalkoztat. Érdeklődésem alapvetően a képtárgy mint lehetséges identitás körül forog. Képzőművészeti tevékenységem a médiumokhoz kötődő észlelési kategóriákból és az azokhoz kapcsolódó művészettörténeti klisékből táplálkozik. A táblaképekhez formátumuk, ikonikus karakterük miatt teljesen másképpen viszonyulunk, mint a technikai képekhez és médiumokhoz. Munkáimban ezeket a képalkotási rendszereket vizsgálom. Néhány éve már a festészet, mint téma került számomra fókuszba. A képiség alapvető feltételeit, annak felfejtésének jellemző mozzanatait keresem. Ezeket a képi igényeimet legelőször talált deszkából készített “organikus” keretekre feszített vásznakon fogalmaztam meg. Később ez a keretszerkezet önálló témává is vált a művészeti programomban. A keretek rendhagyó sziluettje lehetőségeket kínált, hogy az élettelen táblakép mégis átélhetővé váljon mint egyfajta identitással bíró funkció, pusztán csak az originális, egyedi, és megismételhetetlen jelenléte miatt. Figyelmem fokozatosan egyre inkább egy absztraháló felfogás felé fordult. A képet mint tartalom, szervesítem a képpel, mint hordozóval.”