Konok Tamás


Konok Tamás 1930. január 9-én született és 2020 november 20-án hunyt el Budapesten. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett Bernáth Aurél tanítványaként. 1959-ben Párizsba költözött, majd Zürichben is aktív volt, a kilencvenes évektől kezdve Budapesten élt és dolgozott. Első önálló kiállítását 1960-ban, a párizsi Galerie Lambertben rendezték meg. Múzeumi egyéni kiállításra a hollandiai Stedelijkben kapott lehetőséget 1964-ben, majd a svájci Lausanne Múzeumban volt önálló tárlata. 1983-ban szerepelt Zürichben a Geometrische Abstraktion kiállításon J. Albers, F. Morellet, F. Picabia társaságában. Svájcban a Galerie Schlégllel működött együtt, több ízben állított ki a bázeli Art-Expón. Magyarországon a nyolcvanas évektől kezdődően számos jelentős helyszínen, többek között a győri Xantus János Múzeumban, a Szépművészeti Múzeumban (képzőművész feleségével, Hetey Katalinnal közösen), az Ernst Múzeumban és a Ludwig Múzeumban volt kiállítása.

 

Életművének elismeréséről állami kitüntetések sora tanúskodik: a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének lovagja (1997), a Kossuth-díjnak (1998), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének (2004) a birtokosa. Munkái – többek között – a hamburgi Städtische Galerie, a hollandiai Stedelijk Museum, a berni Musée des Beaux-Arts, a winterthuri Kunstmuseum, a párizsi Bibliothèque Nationale, a budapesti Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és Iparművészeti Múzeum gyűjteményeiben találhatók meg. 2020-21-ben a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban rendeztek nagyszabású retrospektív kiállítást Vers l’infini címmel, amellyel párhuzamosan nyílt meg a Molnár Ani Galériában Vonalmozgások című emlékkiállítása. A két kiállításhoz kapcsolódóan reprezentatív katalógus is megjelent. 2023 februárjában a Molnár Ani Galéria Architektúra címen nyitott újabb egyéni kiállítást a művész tiszteletére.

 

Konok életműve a nemzetközi festészeti tendenciákba szélesen beágyazott, a 20. századi modernizmus és avantgárd művészetből fakad. Korai időszakának kollázsai, monotípiái a szürrealista látásélményből és a valóságon túlmutató látványelemekből építkeznek. Érett korszakának geometrikus absztrakciója – a formák redukciójával együtt – a struktúrák vékony vonalrajzaira épül. A korai és a már saját hangot alkalmazó nonfiguratív műveket így a vonal szerepe és elsődlegessége kapcsolja össze. A vonal, amely a természetben aligha fellelhető, ellenben az emberi tevékenységhez kapcsolódik és a legelvontabb, transzcendens tartalmakat képes kifejezni. Akril-vászon festményein a jelekké absztrahált vonalak, sávok, pöttyözött felületek és geometrikus formatöredékek síkban tartva beszélnek a plasztikai, azaz térben kiterjedő ábrázolás problémájáról. Így a színek sem formakitöltések többnyire, nem az optikai illúzió szolgálatába állított elemek, hanem a vonal elsőbbségén alapuló rendszer részei.

Válogatott bibliográfia

Rákosi Zoltán: Művésztelep kiállítás Dunaújvárosban, Szabad Művészet, 1952. szeptember.

T.-H. Maugis: Peinture fraîche de Bouche à Lunquist, Les Lettres Françaises, 1960. február, 812.

Dévényi Iván: Két magyar festő kiállítása Párizsban, Vigília, 1960. május.

John Ashbery: Art and Artist, New York Herald Tribune, 1960. augusztus 3.

Mary Loyd: Tamas Konok, kiáll. kat., Los Angeles, 1963.

Christian Chery: Peinture Fraîche – Konok, Les Lettres Françaises, 1963. március 13.

Kuthy Sándor: Konok Tamás kiállítása Párizsban, Irodalmi Újság, 1963. május 1.

Piet Begéer: Hetey en Konok: Jonge Hongaren Jonge Hongaren, Stedelijk Museum, Schiedam, Vrije Volk, 1964. február 21.

Horst Richter: Tamas Konok in der Kölner Galerie Boisserée, Kölner Stadt-Anzeiger, 1965. szeptember 17.

Ernst Holf: Ein sympatischer Gast aus Paris – Seidenmalerei und Monotypien von Tamas Konok in „Trapez”, Rheinische Post, 1965. november 11.

E. Sd.: Kunst in Zürich – Tamás Konok, Catharina Anderegg, Neue Zürcher Zeitung, 1967. március. 9.

Sebestyén D.: Konok Tamás, Magyar Műhely, 1967. szeptember 15.

L. W. Schmidt: Twee Hongaren, Rotterdamsch Parool, 1968. március 18.

Cpb: Kunst in Zürich, Tamás Konok, Neue Zürcher Zeitung, 1971. december 22.

Patrik D’Elme: Le peintre Konok…, kiáll. kat., Edition Schlégl, Zürich, 1971.

Claude Tournay: Tamas Konok, Amateur d’Art, 1972. február.

Michel Seuphor: Tamas Konok, L’Art Abstrait 4., 1945–1970, Éditeur Maeght, 1975.

Hans Paalman –István Schlégl: Konok peintures 1974–1976. Galerie Schlégl, Zürich – Stedelijk Museum Rotterdam, 1976.

Hans Paalman  – István Schlégl: Konok peintures 1974–1978. Edition Schlégl, Zürich, 1978.

L. Vachtova: Tamas Konok, Galerie Schlégl, Neue Zürcher Zeitung, 1976. november 22.

N. N.: Konok Tamás, Magyar Műhely, 1977. március 15.

Gilles Plazy: Konok, Le Quotidien de Paris, 1978. május 16.

J. M. N.: Konok on l’abstraction geométrique et musicale, L’Impartial, 1979. március 7.

Paul Seylaz: Thomas Konok au Musée des Beaux-Arts La Chaux-de-Fonds, Construire, 1979. március 14., n. o.

Paul Seylaz: Konok, kiáll. kat., Musée des Beaux- Arts La Chaux-de-Fonds, 1979.

Lucia Moholy – Salamon Nándor: Konok, kiáll. kat., Xantus János Múzeum, Győr, 1980.

Salamon Nándor: Négy város vonzásában – Bemutatjuk Konok Tamás festőművészt, Műhely 1980/2.

Paul Seylaz: Konok à Bâtons Rompus, Edition de la Revue Neuchâteloise et P. Seylaz, 1981.

Bodri Ferenc: Jegyzetek Konok Tamás képeihez, Művészet, 1981/2.

Lóska Lajos: Konok Tamás festményei, Szépművészeti Múzeum, Új Tükör, 1981. február 15.

Marie Luise Syring – István Schlégl: Geometrische Abstraktion. Werke aus Amerika und Frankreich 1920–1980. Galerie Schlégl, Zürich, 1983.

Sík Csaba: Művek, jelek, jelképek, Új Írás, 1983. augusztus.

Hegyi Lóránd: Konok Tamás kiállítás elé, kiáll. kat., Szentendrei Műhely Galéria, 1984.

Sík Csaba: Konok – Festmények, kollázsok, Tihanyi Múzeum, Tihany, 1984.

László Péter: A gondolatmenet harmóniája. Beszélgetés Konok Tamással, Művészet, 1985/7.

Sík Csaba: Az értelem bilincsei. Esszék a XX. századi művészetről, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987, 272–274.

N. Mészáros Júlia: Konok Tamás kiállítása, Mai reggel, 1990. október 12.

P. Szűcs Julianna: Konok Tamás, Népszabadság, 1991. november 30.

N. Mészáros Júlia: Konok Tamás, Vasarely Múzeum, Pécs, 1992.

Passuth Krisztina: Konok. Graphidion album – 10 szerigráfia, 1994.

Néray Katalin: Konok Tamás, kiáll. kat., Ludwig Múzeum, Budapest, 1995.

Román József: Rend és intuíció. Konok Tamás művészete, Élet és Tudomány, 1995. február.

Merhán Orsolya: Konok Tamás kiállítása, Ludwig Múzeum, Balkon, 1995/12.

Román József: Beszélgetés Konok Tamással, Európai Utas, 1996. január.

Kováts Albert: Konok Tamás geometrikus festészete, Új Művészet, 1996. március.

Konok Tamás: Sine loco et anno, Mozgó Világ, 1996. május.

Vámos Éva: „Sine loco et anno”, interjú Konok Tamással, Balkon 1997. augusztus.

Steven A. Mansbach: Konok. Mikroludium. Rácz Stúdió Galéria, Budapest, 1998.

Várkonyi György: „Egy kozmopolitára…” In: Konok Tamás. Művészetek Háza, Pécs, 1999. o. n.

Aknai Tamás: A melankolikus konstruktőr, Echo, 1999. február.

P. Szűcs Julianna: Mikroludium a makrosivatagban, Népszabadság, 2000. február 5.

P. Szabó Ernő: A hetvenéves Konok Tamás köszöntése, Napi Magyarország, 2000. január 11.

Román József: Konok Tamás születésnapjára, Magyar Hírlap, 2000. február 19.

Lóska Lajos: Életúttörténetek, Beszélgetés Konok Tamással, Új Művészet, 2000. december.

Sasvári Edit: „Mi oly anyag vagyunk, mint álmaink”. Konok Tamás montázsairól, In: Konok Tamás. Kivonatok erkölcsi bizonyítványomból, kiáll. kat., Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2001.

Peter Baum – Beke László – Steven A. Mansbach: Konok, Balassi Kiadó, Budapest, 2001.

Ferch Magda: Nomen est omen, Konok Tamás, a homo ludens, Magyar Nemzet, 2001. szeptember. 22.

N. Mészáros Júlia: A gondolatmenet struktúrája, Műhely, 2002. május.

Román József: Konok Tamás rendje és kételyei, Magyar Hírlap, 2003. január.

Bogácsi Erzsébet: A tökéletesség ígérete, Népszabadság Budapest melléklete, 2003. október. 21.

Sinkó István: Egy Konok szerkesztő, Konok Tamás kiállítása, Új Művészet, 2005. augusztus Könyvek / Livres.

Cserba Júlia: Magyar Művészek Franciaországban, Vince kiadó, Budapest, 2006.

Petrovics Emil: Önarckép álarc nélkül, Elektra kiadó, Szeged, 2006.

Csider I. Zoltán: Konok-Vonalak, Népszabadság 2006. április 10.

Keserü Katalin: Konok. Sine loco et anno, kiáll. kat, Ernst Múzeum, Budapest, 2006.

Reich Éva: Konok formarend. Interjú Konok Tamással. MAKtár, 2006/5.

Román József: Apollo vagy Dionüszosz? Élet és Irodalom 2006. április 28.

Martos Gábor: Alapgondolatok (Konok Tamásról), Szép Szó 2006. április 28.

Várkonyi György: Nazca vonalak, Mozgó Világ 2006/7.

László Zsuzsa: Sine loco et anno – Konok Tamás kiállítása, Holmi 2006/12.

Váradi Júlia: A művészek az Isten Kegyeltjei, Élet és Irodalom 2007. január 12.

Vadas József: Konstruktivizmus, Corvina, Budapest, 2007.

Szerényi Gábor: A kód neve Graphidionna faága, Premier, 2007. március 22.

Kádár Márta: Konok Tamás új képei, Élet és Tudomány 2007/3.

Martos Gábor: Konok Tamás, Szép Szó 2007. december 22.

Ébli Gábor: A helye szelleme – Konok Tamás pályája Zürichtől Budapestig, Európai utas 2008/1. 60–64.

Radnóti Sándor: Finomság és érettség, Élet és Irodalom, 2008. február 8.

Ébli Gábor: Nemzetközi Művészet, Konok Tamás gyűjteményéből, Balkon 2008/3.

Tolnay Imre: Konok Tamás magángyűjteménye, Új Művészet 2008/5–6.

Somhegyi Zoltán: Konok világa, Élet és Irodalom, 2008. június 6.

Hargitai Éva: Elismert életmű, Tolnai Népújság, 2008. október 28..

Rádai Eszter: „A dolgok mélyén lévő állandóság foglalkoztat.” Élet és Irodalom 2008. 2. 8.

Radnóti Sándor: Finomság és érettség: Élet és Irodalom 2008. június 8.

Hargitai Éva: Elismert Életmű: Tolnai Népújság 2008. október 28.

Borsos Mihály – Horváth György: Konok Tamás. In: Expositio I. – Művészek, Művek, Műtermek, Vince Kiadó, Budapest, 2008.

Lóska Lajos: Képtörténetek. Műterembeszélgetések, Napkút Kiadó, Budapest, 2008.

N. Mészáros Júlia – Fitz Péter: Konok. A gondolatmenet struktúrája, Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Budapest, 2009.

Fábián László: Hol hajlik be a piramis sarka? katalógus előszó, Kévés Galéria, Budapest, 2009.

N. Mészáros Júlia: Konok Tamás rajzairól: Muravidék, 2009/4.

Molnár György: Aki zenéket fest. Konok Tamás művészete, Atelier, 2009/4.

P. Szabó Ernő: Elvágyódás és meggyökerezés: Magyar Nemzet, 2009. július 16.

Szakolczay Lajos: Zene, harmónia, énkép, Muravidék, 2009/14.

Karaffa Attila: Párhuzamos életművek. Hetey Katalin és Konok Tamás kiállítása a KMG-ben, Atelier, 2010/1.

Juhász Ferenc: Konok Tamás a titok kereső, Élet és Irodalom, 2010. március 12.

René Roudaut: Publication livre en français sur Tamas Konok: Academie des Science 2010. március 30.

Rockenbauer Zoltán: A vonal muzsikája, Heti Válasz, 2010. 4.

P. Szűcs Julianna: Konok magabiztos önazonossága. Konok Tamás festőművész kiállításai, Mozgó Világ, 2010. április.

Radnóti Sándor: Bölcsesség, szabadság, grácia, Élet és Irodalom, 2010. április 2.

Rózsa Gyula: Konok Tamás 80 éves, Népszabadság, 2010. április 21.

Juhász Ferenc: Konok Tamás. A festő, aki mérnök is lehetett volna, Élet és Irodalom, 2011. február 25.

Gréczi Emőke: Magyar örökség Párizsból. 168 óra, 2011. november 17.

Faludy Judit (bev.): Konok Tamás: Mikroludiomok, Pauker, Budapest, 2011.

N. Mészáros Júlia: Konok Tamás, Hungart, Budapest, 2011.

Keserü Katalin: Az absztrakció kifürkészhetetlensége, Credo 2012/1.

Juhász Ferenc: A látomás lángrózsája. Evangélikus Múzeum, 2012. március 13.

Zászkaliczky Zsuzsanna: Láthatóvá tenni a láthatatlant, Evangélikus Élet, 2012. március 25., n. o.

Csató András: Óriásfestmények és fém kisplasztikák. Két életmű ezer négyzetméteren. Pécsi Hírek, 2012. május 18.

P. Szabó Ernő: A hírlapolvasótól a Zsolnay negyedig, Magyar Nemzet 2012. június 20.

P. Szabó Ernő: A végtelen tér felé, Új Művészet, 2012. 07.

Ferch Magda: Húsz év, A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia története, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, Budapest, 2013.

Hamvay Péter: „Mi képzőművészek árucikket állítunk elő.”, Népszava, 2013. szeptember 21.

Zeke Zsuzsanna: Konok Tamással. Vigília 2014/6.

Emőd Péter: Beszélgetés a Konok–Hetey Alapítvány munkájáról, Műértő, 2014. november.

Mélyi József: Múzeum, időben és időtlenül. Mozgó Világ, 2014/8.

Lóska Lajos: A digitális bumm és a művészet…, Új művészet, 2014 augusztus.

Konok Tamás és Vásárhelyi Tamás: Tér – mozgás – játék, Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, Budapest, 2019.

Konok Tamás: Emlékkövek. Fejezetek egy önéletrajzból, Új Művészet Kiadó, Budapest, 2019.

Martos Gábor: Megszűnik az anyag, és létrejön valami szellemi. Egy régi beszélgetés Konok Tamással, Artmagazin, 2020/6. 38–43.

Lóska Lajos: A végtelen felé, Új Művészet, 2021/2. 21–23. o.

Csanádi-Bognár Szilvia: A jelölés kényszere, Műértő, 2021/2–3. 2.

Boros Lili: Egy lezárult életmű összefüggései – Konok Tamás művészetéről. Országút 2021/1. 40–42.

Konok Tamás kiállításainak katalógusa. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum – Molnár Ani Galéria, Budapest, 2021. (előkészületben)