Konok Tamás

Konok Tamás 1930-ban született Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett Bernáth Aurél tanítványaként. 1959-ben Párizsba költözött, majd Zürichben is aktív volt, a kilencvenes évektől kezdve Budapesten él és dolgozik. Első önálló kiállítását 1960-ban, a párizsi Galerie Lambertben rendezték meg. Múzeumi egyéni kiállításra a hollandiai Stedelijkben kapott lehetőséget 1964-ben, majd a svájci Lausanne Múzeumban volt önálló tárlata. 1983-ban szerepelt Zürichben a Geometrische Abstraktion kiállításon J. Albers, F. Morellet, F. Picabia társaságában. Svájcban a Galerie Schlégllel működött együtt, több ízben állított ki a bázeli Art-Expón. Magyarországon a nyolcvanas évektől kezdődően számos jelentős helyszínen, többek között a győri Xantus János Múzeumban, a Szépművészeti Múzeumban (képzőművész feleségével, Hetey Katalinnal közösen) volt egyéni kiállítása, reptrospektív tárlatot a Ludwig Múzeumban (1995) és az Ernst Múzeumban (2006) rendeztek. Életművének elismeréséről állami kitüntetések sora tanúskodik: a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének lovagja (1997); a Kossuth-díjnak (1998), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének (2004) a birtokosa. Munkái – többek között – a hamburgi Städtische Galerie, a hollandiai Stedelijk Museum, a berni Musée des Beaux-Arts, a winterthuri Kunstmuseum, a párizsi Bibliothèque Nationale, a budapesti Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és Iparművészeti Múzeum gyűjteményeiben találhatók meg. 2020-ban a Ludwig Múzeumban lesz retrospektív kiállítása, a Molnár Ani Galériában szintén az idei évben egyéni kiállítása nyílik.

 

Konok életműve a nemzetközi festészeti tendenciákba szélesen beágyazott, a 20. századi modernizmus és avantgárd művészetből fakad. Korai időszakának kollázsai, monotípiái a szürrealista látásélményből és a valóságon túlmutató látványelemekből építkeznek. Érett korszakának geometrikus absztrakciója – a formák redukciójával együtt – a struktúrák vékony vonalrajzaira épül. A korai és a már saját hangot alkalmazó nonfiguratív műveket így a vonal szerepe és elsődlegessége kapcsolja össze. A vonal, amely a természetben aligha fellelhető, ellenben az emberi tevékenységhez kapcsolódik és a legelvontabb, transzcendens tartalmakat képes kifejezni. Akril-vászon festményein a jelekké absztrahált vonalak, sávok, pöttyözött felületek és geometrikus formatöredékek síkban tartva beszélnek a plasztikai, azaz térben kiterjedő ábrázolás problémájáról. Így a színek sem formakitöltések többnyire, nem az optikai illúzió szolgálatába állított elemek, hanem a vonal elsőbbségén alapuló rendszer részei.

Rákosi Zoltán: Művésztelep kiállítás Dunaújvárosban, Szabad Művészet, 1952. szeptember

T.-H. Maugis: Peinture fraîche de Bouche à Lunquist, Les Lettres Françaises, 1960. február, 812. sz.

Dévényi Iván: Két magyar festő kiállítása Párizsban, Vigília, 1960. május

John Ashbery: Art and Artist, New York Herald Tribune, 1960. augusztus 3.

Christian Chery: Peinture Fraîche – Konok, Les Lettres Françaises, 1963. március 13.

Kuthy Sándor: Konok Tamás kiállítása Párizsban, Irodalmi Újság, 1963. május 1.

Piet Begéer: Hetey en Konok: Jonge Hongaren Jonge Hongaren in Stedelijk Museum in Schiedam,$

Vrije Volk, 1964. február 21.

Horst Richter: Tamas Konok in der Kölner Galerie Boisserée, Kölner Stadt-Anzeiger, 1965. szeptember 17.

Ernst Holf: Ein sympatischer Gast aus Paris – Seidenmalerei und Monotypien von Tamas Konok in „Trapez”,

Rheinische Post, 1965. november 11.

E. Sd., Kunst in Zürich – Tamas Konok, Catharina Anderegg, Neue Zürcher Zeitung, 1967. március. 9.

Konok Tamás, Magyar Műhely, 1967. szeptember 15.

L. W. Schmidt: Twee Hongaren, Rotterdamsch Parool, 1968. március 18.

Cob, Kunst in Zürich – Konok Tamás, Neue Zürcher Zeitung, 1971. december 22. Claude Tournay: Tamas Konok, La Revue Moderne, 1975

L. Vachtova: Tamas Konok – Galerie Schlégl, Neue Zürcher Zeitung, 1976. november 22.

Konok Tamás, Magyar Műhely, 1977. március 15.

Gilles Plazy: Konok, Le Quotidien de Paris, 1978. május 16.

J.M. N.: Konok on l’abstaction géométrique et musicale, L’Impartial, 1979. március 7.

Paul Seylaz: Thomas Konok au Musée des Beaux- Arts La Chaux-de-Fonds, Construire, 1979. március 14.

Salamon Nándor: Négy város vonzásában – Bemutatjuk Konok Tamás festőművészt, Műhely, 1980, 2. sz.

Lóska Lajos: Konok Tamás festményei – Szépművészeti Múzeum, Új Tükör, 1981. február 15.

László Péter: A gondolatmenet harmóniája. Beszélgetés Konok Tamással, Művészet, 1985. július

Mészáros Júlia: Konok Tamás kiállítása, Mai reggel, 1990. október 12.

P. Szűcs Julianna: Konok Tamás, Népszabadság, 1991. november 30.

Merhán Orsolya: Konok Tamás kiállítása, Ludwig Múzeum, Balkon, 1995. december

Román József: Beszélgetés Konok Tamással, Európai Utas, 1996. január

Vámos Éva: „Sine loco et anno”, interjú, Balkon, 1997. augusztus

P. Szabó Ernő: A hetvenéves Konok Tamás köszöntése, Napi Magyarország, 2000. január 11.

P. Szűcs Julianna: Mikroludium a makrosivatagban, Népszabadság, 2000. február 5.

Román József: Konok Tamás születésnapjára, Magyar Hírlap, 2000. február 19.

Lóska János: Életúttörténetek, Beszélgetés Konok Tamással, Új Művészet, 2000. december

Ferch Magda: Nomen est omen, Konok Tamás, a homo ludens, Magyar Nemzet, 2001. szeptember. 22.

Román József: Konok Tamás rendje és kételyei, Magyar Hírlap, 2003. január

Csider I. Zoltán: Konok-Vonalak, Népszabadság 2006.4.10.

Zeller Philippe: Ernst Múzeum előszó, 2006.

Román József: Apollo vagy Dionüszosz? Élet és Irodalom 2006.4.28.

Martos Gábor: Alapgondolatok (Konok Tamásról), Szép Szó. 2006.4.28.

Reich Éva: Konok Formarend, MAKtár 2006/5

Várkonyi György: Nazca vonalak, Mozgó Világ 2006/7

Sturz János: Megnyitóbeszéd, AL Galéria 2007.11.

Szerényi Gábor: A kód neve Graphidionna faága, Premier, 2007.3.22.

Kádár Márta: Konok Tamás új képei, Élet és Tudomány 2007. 3. szám

Martos Gábor: Konok Tamás, Szép Szó 2007.12. 22.

Hargitai Éva: Elismert Életmű, Tolnai Népujság, 2008. 10.28.

Ébli Gábor: A hely szelleme, Európai Utas 2008/1

Tolnay Imre: Konok Tamás magángyüjteménye, Új Művészet 2008.5-6. szám

Ébli Gábor: Nemzetközi Művészet, Konok Tamás gyűjteményéből, Balkon 2008/3

Somhegyi Zoltán: Konok világa, Élet és Irodalom 2008.6.6.

Radnóti Sándor: Finomság és érettség, Élet és Irodalom2008.2.8.

Fábián László: Hol hajlik be a piramis sarka, Előszó, Kévés Galéria 2009.3. Mészáros Júlia, Konok Tamás rajzairól, Muravidék 2009/14

Szakolczay Lajos: Zene, harmónia, énkép, Muravidék 2009/14

Bogácsi Erzsébet: A tökéletesség ígérete, Népszabadság Budapest melléklete, 2003. október. 21.

Sinkó István: Egy Konok szerkesztő, Konok Tamás kiállítása, Új Művészet, 2005. augusztus Könyvek / Livres

Michel Seuphor: Tamas Konok, L’Art Abstrait, 4., 1945–1970, Éditeur Maeght, 1975

Konok – Monographie, Zürich, 1976

István Schlégl: Konok peintures 1974–1978, Edition Schlégl, Zürich, 1978

Paul Seylaz: Konok à Bâtons Rompus, Edition de la Revue Neuchâteloise et P. Seylaz, 1981

Petrovics Emil: Önarckép álarc nélkül, Elektra kiadó 267. oldal

Szilágyi Gábor: 1956 Művészet Európában, Ferenczy Múzeum, 2006

Cserba Júlia: Magyar Művészek Franciaországban, Vince kiadó

Vadas József: Konstruktívizmus, Corvina 2007

Lóska Lajos: Képtörténetek, Napkút kiadó 2008

Mészáros Júlia és Fitz Péter Konok Tamás, Sine loco et anno, 2009

Passuth Krisztina: Konok. Graphidion album – 10 szerigráfia, 1994

Stevens Mansbach: Konok Mikroludium, Rátz Galéria Kiadó, 1998

Peter Baum-Beke László-Steven A. Mansbach: Konok, Balassi Kiadó, Budapest, 2001

Mary Loyd: Tamas Konok, kiáll. kat., Los Angeles, 1963

Patrik D’Elme: Le peintre Konok…, kiáll. kat., Edition Schlégl, Zürich, 1971

Hans Paalman és István Schlégl: Thomas Konoks Bilder…, Konok – Monographie, Zürich, 1976

Paul Seylaz: Konok, kiáll. kat., Musée des Beaux- Arts La Chaux-de-Fonds, 1979

Lucia Moholy és Salamon Nándor: Konok, kiáll. kat., Xantus János Múzeum, Győr, 1980

Bodri Ferenc: Jegyzetek Konok Tamás képeihez, Művészet, 1981. február

Sík Csaba: Művek, jelek, jelképek, Új Írás, 1983. augusztus

Hegyi Lóránd: Konok Tamás kiállítás elé, kiáll. kat., Szentendrei Műhely-Galéria, 1984

Sík Csaba: Az értelem bilincsei. Esszék a XX. századi művészetről, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987, 272–274.

Román József: Rend és intuíció. Konok Tamás művészete, Élet és Tudomány, 1995. február

Néray Katalin: Konok Tamás kiállítása elé, kiáll. kat., Ludwig Múzeum, Budapest, 1995

Kováts Albert: Konok Tamás geometrikus festészete, Új Művészet, 1996. március

Konok Tamás: Sine loco et anno, Mozgó Világ, 1996. május

Aknai Tamás: A melankolikus konstruktőr, Echo, 1999. február

Várkonyi György: A kozmopolita, kiáll. kat., Művészetek Háza, Pécs, 1999

Sasvári Edit: Mi olyan anyag vagyunk, mint álmaink, Konok Tamás montázsaiból, kiáll. kat., Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2001

N. Mészáros Júlia: A gondolatmenet struktúrája, Műhely, 2002. május

László Zsuzsa: Sine loco et anno, Konok Tamás kiállítása Ernst Múzeum, Holmi 2006.12. Váradi Júlia: A művészek az Isten Kegyeltjei, Élet és Irodalom 2007. 1. 12.

Rádai Eszter: „A dolgok mélyén levő állandóság foglalkoztat.”Élet és Irodalom 2008. 2. 8.v

Ébli Gábor: Nemzetközi Művészet, Konok Tamás gyűjteményéből: Balkon 2008/3.

Tolnay imre: Konok Tamás magángyűjteménye: Új Művészet 2008/5-6.

Somhegyi Zoltán: Konok világa: Élet és Irodalom 2008. május 06

Radnóti Sándor: Finomság és érettség: Élet és Irodalom 2008. június 8.

Hargitai Éva: Elismert Életmű: Tolnai Népújság 2008. október 28.

Borsos Mihály – Horváth György: Konok Tamás in: Expositio I. – Művészek, Művek, Műtermek, Vince Kiadó, Budapest, 2008

Lóska Lajos: Képtörténetek. Műterembeszélgetések, Napkút Kiadó, Budapest, 2008

Fábián László: Hol hajlik be a piramis sarka? – Katalógus előszó, Kévés Galéria, Budapest, 200

N. Mészáros Júlia: Konok Tamás rajzairól: Muravidék 2009/4

Szakolczay Lajos: Zene, harmónia, énké: Muravidék 2009/4.

Molnár György: Aki zenéket fest. Konok Tamás művészete in: Atelier 2009/4.

N. Mészáros Júlia: Konstruálódó idő – Konok Tamás művészete

N. Mészáros Júlia – Fitz Péter: Konok. A gondolatmenet struktúrája, Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Budapest, 200

P. Szabó Ernő: Elvágyódás és meggyökerezés: Magyar Nemzet 2009. július 16

Karaffa Attila: Párhuzamos életművek. Hetey Katalin és Konok Tamás kiállítása a KMG-ben: Atelier 2010/1

René Roudaut: Publication livre en français sur Tamas Konok: Academie des Science 2010. március 30.

Radnóti Sándor: Bölcsesség, szabadság, grácia: Élet és Irodalom 2010. április 2.

Rózsa Gyula: Konok Tamás 80 éves: Népszabadság 2010. április 21.

P. Szűcs Julianna: Konok magabiztos önazonossága. Konok Tamás festőművész kiállításai: Mozgó Világ 2010. április

Juhász Ferenc: Konok Tamás. A festő, aki mérnök is lehetett volna: Élet és Irodalom 2011. február 25.

Juhász Ferenc: Konok Tamás a titok kereső in: Élet és Irodalom 2010. 3. 12

Rockenbauer Zoltán: A vonal muzsikája in: Heti Válasz 2010 .4.

N. Mészáros Júlia: A tér metafizikája. Konok Tamás festészete in: Konok Tamás kis monográfia 2011

MTI: Konok: Piramis: Zalai Hírlap 2011. február 21.

Gréczi Emőke: Magyar örökség Párizsból. in: 168 óra 2011. 11-17

Csató András: Óriásfestmények és fém kisplasztikák. Két életmú ezer négyzetméteren. in: Pécsi Hírek

2012. 5.18.

P. Szabó Ernő: A végtelen tér felé. in: Új Művészet 2012. 07.

Keserű Katalin: Az absztrakció kifürkészhetetlensége in: Credo 2012/1

Zászkaliczky Zsuzsanna: Láthatóvá tenni a láthatatlant in: Evangélikus Élet 2012. 3.25.

Juhász Ferenc: A látomás lángrózsája. in: Evangélikus Múzeum 2012. 3.13.

P. Szabó Ernő: A hírlapolvasótól a Zsolnay negyedig in: Magyar Nemzet 2012. 6. 20.

Hamvay Péter: „Mi képzőművészek árucikket állítunk elő.” in: Népszava 2013. 9. 21.

Ferch Magda: Húsz év. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia története. 2013

Emőd Péter: Beszélgetés a Konok-Hetey alapítvány munkájáról. in: Műértő 2014. novenber.

Zeke Zsófia: Konok Tamással in: Vigília 2014

Mélyi József: Múzeum, időben és időtlenül. in: Mozgó Világ 2014. 8. szám

Lóska Lajos: A digitális bumm és a m űvészet… Új művészet 2014. augusztus

Konok Tamásról kiadott könyvek, katalógusok:

Galerie Schlégl, Zürich – Stedelijk Museum Rotterdam: KONOK Peintures 1974-1976

Galerie & edition Schlégl, Zürich Hans Paalmann – I. Schlégl: KOnOK peintures 1974-1978

Stedelijk Museum – Galerie Nouvelle Images Den Haag: KONOK tentoonstelling 1977

Xantus János Múzeum Győr – Szépművészeti Múzeum Budapest: KONOK TAMÁS festőművész 1981

Veszprém megyei Múzeum – Sík Csaba: KONOK festmények, kollázsok 1984

Vasarely Múzeum – N. Mészáros Júlia: KONOK TAMÁS 1992

Rátz Stúdió Galéria – Steven Mansbach: KONOK mikroludium 1998

Művészetek Háza Pécs. – Várkonyi György: KONOK TAMÁS 1999

Balassi Kiadó – 2001 – Peter Baum, Beke László, Steven Mansbach : KONOK

Ernst Múzeum 2006 – Keserű Katalin: KONOK Sine loco et anno

Kiscelli Múzeum 2009 – Fitz Péter: N.Mészáros Júlia: KONOK a gondolatmenet struktúrája

Pauker Collection – Faludy Judit 2011: KONOK TAMÁS mikroludiumok

Hungart – N. Mészáros Júlia 2011: KONOK TAMÁS