Marafkó Bence

 

Marafkó Bence (1974) formatervező szakon végzett a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetemen 2000-ben. Képzőművészeti tevékenységére nagy hatással volt a Fajó János által vezetett Nyári Művészeti Szabadiskola, melyen több mint egy évtizedig vett részt. 1993 óta szerepel hazai és külföldi kiállításokon. Alkotásait egyfelől a geometrikus-konstruktív irány, másfelől pedig a modernista design határozzák meg és így művészete azoknak a vizsgálódásoknak az alapjává válik, amelyet Marafkó az ezredforduló környéke óta szisztematikusan, nagyfokú precizitással végez. Kétdimenziós grafikák és vásznak mellett háromdimenziós objekteket, formázott vásznakat hoz létre. A modernizmus képzőművészeti és design esztétikájának megközelítésmódjain belül maradva és azt vizsgálva eljut a kör alapformáig, melyet sorozataiban különbözőképpen módosít: figyelmét a színek és formák kölcsönhatásaira összpontosítja. A mértani formákat követő vázra helyezi rá a vásznat; érzékeny elmozdulásokkal, tónusátmenetekkel reliefeket, „színtesteket” hoz létre. Sorozatainak gyakran témája a művészettörténeti hagyomány és a művészettörténetben kulcsfontosságúnak tartott alkotásokra való utalás – saját absztrakt formanyelvet alkalmazva parafrázisokat hoz létre. Művészetét „plasztikai minőségekkel rendelkező színmező festészet”-ként határozza meg. Képzőművészeti alkotásai mindig térben mutatkoznak meg, olyan reliefek, objektek, melyektől elválaszthatatlan a szín és a faktúra. Alkotásainak jellemzője az egyszerűség, a formák világos és koherens egysége. Szabad geometriája a tárgyilagosság elvéhez kapcsolódik, melynek erős hagyománya van a hazai klasszikus avantgárd művészetben. Munkái egyfajta szintézist hoznak létre: a forma, a szín és felület hármassága háromdimenziós, plasztikus minőségeket kelt életre. Kifinomult formai megoldásaival, tárgyként megjelenő alkotásaival a konkrét műveket kortárs kontextusba helyezi. A képzőművészetben frissesség, erőteljes, autonóm vizuális nyelvezet jellemzi, mindez a kivitelezés perfekciójával és klasszikus szakmai minőséggel párosulva.