Sági Gyula

 

Sági Gyula a Nyugat-Magyarországi Egyetemen folytatta vizuális művészeti tanulmányait, diplomáját 2010-ben szerezte. Jelenleg Berlinben él és alkot. Egyéni és csoportos kiállítások résztvevője itthon és külföldön egyaránt. Grafikai és festészeti eljárásokat vegyítve többnyire papíron, tussal, ceruzával, golyóstollal dolgozik. A nagyméretű, hagyományos technikákat alkalmazó munkái sorozatokban létrehozott formakísérletek. A geometrikus absztrakciót és gesztusfestészetet egyesítő műveiben a technológia, a digitális leképezés, a grafikonok és a természet repetitív mintázataiból inspirálódva a redukcióra, tiszta formákra koncentrál. 2010-es évek elején készült alkotásaiban a geometrikus és organikus absztrakció szintézisének megvalósítására törekedett. A 2016-ban indult Analog Noise és Parallel Line Drawings sorozatokban a művészt az idő múlásának leképezése és a repetitív jelek ismétlése közben fellépő „hibák” alkotta mintázatok érdekelték. 2016-tól a Geometric Gestures című sorozatban a vonalak és geometrikus struktúrák ismétlődő formáit színes absztrakt felületek törik meg.


„A konceptualitás épp annyira fontos számomra, mint az esztétikus végkifejlet: az idő fizikai dimenziója és az idő múlásának egy adott algoritmus mentén történő vizuális leképezése foglalkoztat. Munkamódszerem analízissel kezdődik, megfogalmazok egy problémát, majd részekre bontom, elemeire szedem. Ezután beépítve korábbi munkáim vizualitását, szintetizálom a részeket. Ez az építkezés számomra olyan, mintha matematikai egyenleteket oldanék meg, kezdetben egy, majd egyre több ismeretlennel játszom, és fokozatosan egyre komplexebb egyenleteket sűrítek a munkáimba.” Sági Gyula


„Energia, ismétlődés, rend és rendszertelenség, ezek az univerzum alapvető elemei. Így hát ezek határozzák meg az alkotásaim létrehozását. A munkáim érzékeny gesztus festmények, amelyek repetitív jellegükből adódóan meditatív eszközként is szolgálhatnak” Sági Gyula

Mérai Kitti: Társművészeti visszhang. NyME  SEK – Művészeti Intézet. Új Művészet 2010/9. 44.

 

Horváth Miklós: Mentális absztrakciók. Új Művészet 2012/3. 42–43.

 

Cserba Júlia: Egy vonal, egy lélegzet. Szerialisták Párizsban. 

 

Gallai Alice: Hasonlat, metafora, vagy állapot? Autizmus és kortárs művészet. 

 

Lóska Lajos: Két helyszín, egy koncepció. Az autizmus mint metafora tárlatokhoz. Új Művészet 2017/7. 43–45.

 

Meanwhile in painting. Új Művészet 2018/5. 2.

 

Szigethy Rebeka Sára: Gesztusok kozmológája – Sági Gyula festményeiről, ÚjNautilus: 2020. november 11.